Koi for Sale Page 8
Standard Koi for Sale [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ]
Longfin Koi for Sale [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]

Koi Size: 13"

Koi Variety: Ginrin Hi Utsuri
Male

Koi Breeder: Mokoi

Price: $150.00

Koi Stock #: 801

Click for larger image
SB

Koi Size: 10"

Koi Variety: Beni Kikokuryu
Male

Koi Breeder: Mokoi

Price: $125.00
SOLD

Koi Stock #: 802

Click for larger image NB

Koi Size: 12.5 "

Koi Variety: Ginrin Matsukawabaki
Female

Koi Breeder: Mokoi

Price: $150.00

Koi Stock #: 803

Click for larger image
SB

Koi Size: 14"

Koi Variety: Sanke
Female

Koi Breeder: Mokoi

Price: $200.00
SOLD

Koi Stock #: 804

Click for larger image
NB

Koi Size: 12"

Koi Variety: Budo Goromo
Female

Koi Breeder: Mokoi

Price: $150.00

Koi Stock #: 805

Click for larger image
NB

Koi Size: 14"

Koi Variety: Doitsu Orengi Ogon
Male

Koi Breeder: Mokoi

Price: $100.00
SOLD

Koi Stock #: 806

Click for larger image
NB

Koi Size: 14 "

Koi Variety: Sanke
Male

Koi Breeder: Mokoi

Price: $200.00
SOLD

Koi Stock #: 807

Click for larger image
NB

Koi Size: 14"

Koi Variety: Ginrin Showa
Female

Koi Breeder: Mokoi

Price: $300.00
SOLD

Koi Stock #: 808

Click for larger image
NB

Koi Size: 15"

Koi Variety: Ginrin Showa
Female

Koi Breeder: Ogata

Price: $200.00

Koi Stock #: 809

Click for larger image
SB

Koi Size: 16"

Koi Variety: Ki Utsuri
Female

Koi Breeder: Mokoi

Price: $200.00
SOLD

Koi Stock #: 810

Click for larger image
SB

Koi Size: 13 "

Koi Variety: Doitsu Gin Shiro
Male

Koi Breeder: Mokoi

Price: $100.00

Koi Stock #: 811

Click for larger image
NB

Koi Size: 14 "

Koi Variety: Doitsu Goromo
Male

Koi Breeder: Mokoi

Price: $150.00

Koi Stock #: 812

Click for larger image
SB

Koi Size: 16 "

Koi Variety: Sanke
Female

Koi Breeder: Mokoi

Price: $175.00

Koi Stock #: 813

Click for larger image
NB

Koi Size: 12.5 "

Koi Variety: Hi Utsuri
Male

Koi Breeder: Mokoi

Price: $150.00
SOLD

Koi Stock #: 814

Click for larger image
NB

Koi Size: 12.5 "

Koi Variety: Ginrin Showa
Male

Koi Breeder: Ogata

Price: $175.00

Koi Stock #: 815

Click for larger image
NB

Koi Size: 11 "

Koi Variety: Tancho Sanke
Female

Koi Breeder: Mokoi

Price: $150.00
SOLD

Koi Stock #: 816

Click for larger image
NB

Koi Size: 12 "

Koi Variety: Doitsu Kin Bekko
Female

Koi Breeder: Mokoi

Price: $75.00

Koi Stock #: 817-NB

Click for larger image

Koi Size: 13.5"

Koi Variety: Sanke
Female

Koi Breeder: Mokoi

Price: $200.00

Koi Stock #: 818

Click for larger image
NB
Standard Koi for Sale [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ]
Longfin Koi for Sale [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
Click Here To Find Out More About Us
Click here to consult with us
Click Here To Go To Our Web Host and Designer